The Golden litter 2019 ( D )

Multichampion Svankällans Robin Hood & Callunavias Flaming Carmen fick 4 ljuvliga valpar den 29 nov 2019. 2 hanar & 2 tikar